स्ट्रोक

More: प्रतिबंध , निदान आणि उपचार , लक्षणे , कारणे आणि जोखीम घटक , सह राहण्याची