वैद्यकीय तंत्रज्ञान

More: आरोग्य तपासणी तंत्रज्ञान , इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य रेकॉर्ड , टेलीहेल्थ , लोकसंख्या आरोग्य